Ngày 5 tháng 10 năm 2018 phòng GD&ĐT Mỹ Tú công bố quyết định sáp nhập 2 trường TH Mỹ Thuận A và trường Tiểu học Mỹ Thuận C thành trường Tiểu học Mỹ Thuận A.