Năm học qua, thiếu nhi Sóc Trăng luôn phấn đấu rèn luyện và học tập để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Kết quả của những nỗ lực đó ...